Kinderhospice van gespecialiseerd kinderverpleegkundige en muziektherapeut

Zorgaanbod

Volledig afgestemd op uw kind is er tijdens de zorg volop aandacht voor de sensomotorische ontwikkeling, het vermogen om zintuiglijke prikkels en bewegingen op elkaar af te stemmen.

Actief

Houdingsafwisseling en balanstraining.
De mogelijkheden voor houdingsafwisseling zijn onbeperkt. We beschikken naast de bedden en bedbox over Tumble Forms stoelen, zit-/oefenballen, een hangmat en een statafel waarmee evenwicht en spiercoördinatie kunnen worden getraind. Uiteraard maken ook eigen voorzieningen onderdeel uit van de training.

Oog-handcoördinatie trainen we door te spelen met constructiemateriaal zoals bijvoorbeeld klei, het rijgen van kralen en het klavier van de vleugel blijkt letterlijk en figuurlijk een uitdagend instrument.

Passief Het doorbewegen van spieren en gewrichten die actief weinig of niet worden gebruikt. (Gezichts-)massage is naar wens een wezenlijk onderdeel.

Ontspanning Relaxen kan heerlijk in voornoemde bedbox en hangmat, bovendien biedt het element Malta van Barry Emons bijzonder fijn zit- en ligcomfort.
Ontspanningsmomenten veraangenamen we naar wens met behulp van muziek, diverse projectoren en een grootbeeld beamer.

Kinderboerderij en manege liggen op loopafstand in het bos. De manage is een hippisch therapeutisch centrum. Mindervalide ruiters worden begeleid door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck, experts op het gebied van houding en beweging.

Fotoalbum van een zorgsessie bij kinderhospice ZonnaCare

Dit album geeft een impressie van een zorgsessie. Voor ieder kind wordt hier individueel invulling aan gegeven, afgestemd op de zorgvraag. Het uitgangspunt is leuk en ontspannen logeren.

Dit fotoalbum is binnenkort beschikbaar.

Beschikbaarheid

Basis zorgsessies van minimaal twee aaneengesloten dagen worden geboden. Meer dan één kind en maximaal drie kinderen.

Voor één kind exclusief kan een speciaal exclusieve zorgsessie worden geboekt.

Opvang voor langere tijd is voor beide opties bespreekbaar.

Aanmelding

Bij aanmelding wordt een intake gepland met eventueel daaropvolgend een huisbezoek. Wellicht geeft het u een prettig gevoel dat de verpleegkundige op deze manier uw thuissituatie leert kennen.

Afmeldingen

Afmelding kan kosteloos plaatsvinden tot twee weken voor aanvang van de zorgsessie. Daarna zal er naar rato per kalenderdag 25% tot maximaal 50% van de geplande zorgsessievergoeding in rekening worden gebracht. Dit om het ontstane gat wat in de gestelde tijd niet meer goed te vullen is enigszins te compenseren. Uitgezonderd is een annulering die door een onverwachte ziekenhuisopname is ontstaan.