Kinderhospice van gespecialiseerd kinderverpleegkundige en muziektherapeut

Inspiratie

Ons motto is te doen wat we leuk vinden en waar we goed in zijn.

Levensloop van Annemieke

In 2004 ben ik ZonnaCare gestart. Met welk doel voor ogen is af te leiden uit de veertien jaar daarvoor: In 1994 heb ik mijn diploma A-verpleegkundige binnen het toenmalige Academisch Ziekenhuis Leiden behaald. Sinds 1996 het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Tijdens deze opleiding trok de kinderstage mijn bijzondere aandacht; de manier waarop kinderen met hun ziekteproces omgaan en niet één patiënt maar drie, het kind en diens ouders/verzorgers. Ik besloot de aantekening Kinderverpleging te volgen en heb deze in februari 1996 afgerond. Acht jaar heb ik met hart en ziel gewerkt op de kinderafdeling beenmergtransplantatie. Tijdens deze periode volgde ik de opleidingen haematologie en kinderoncologie. In de loop der jaren begon er iets te knagen voor wat betreft de verhouding cure (zorg gericht op herstel/medische interventies) en care (langdurige zorg/begeleiding/verlichten van klachten). Mijns inziens sneeuwen psycho-sociale aspecten -wegens tijdgebrek- onder bij de hoog complexe verpleegkundig technische zorgbehoeften. Ik heb me regelmatig afgevraagd of het ziekenhuis voor kinderen in de palliatieve fase nog wel de beste plek is. Deze overwegingen tezamen met onze verhuizing in 2004 van Voorhout naar Den Dolder was voldoende aanleiding voor een nieuwe weloverwogen stap: Werken als zelfstandig ondernemend zorgverlener waarbij ik een evenwicht nastreef tussen cure en care. Als pionier op dit vlak ben ik gestart met het werken via zorgbureaus en heb mij verhuurd aan het Specialistisch Team Midden Nederland (STMN) en het Johannes Hospitium Vleuten (JHV). Organisatorische redenen leidden ertoe dat ik mij meer en meer heb toegelegd op de één op één zorg aan huis middels een PGB. Inmiddels zes jaar later, is er een praktijk aan huis gerealiseerd waarmee mijn droom werkelijkheid is geworden. In mijn partner heb ik een heuse muziektherapeut gevonden. Ons kinderhospice biedt verpleegkundige zorg en muziektherapie waarmee leuk en ontspannen logeren voor zorgintensieve kinderen een feit is geworden.

Levensloop van Matthijs – 14 september 2021

Matthijs, partner van Annemieke, is op 14 september 2021 véél te jong overleden. De groei en bloei van kinderhospice ZonnaCare zijn mede aan zijn talenten, inzet en enthousiasme te danken, zoals uit zijn eigen woorden mag blijken. In dierbare herinnering.

Met grote bewondering volg ik van dichtbij de ontwikkelingen van Annemieke. Waar ik kan, ondersteun ik haar graag.
Als kind groeide ik op met muziek, mijn vader was kerkorganist en dirigent, mijn moeder zangeres. Op mijn tiende jaar mocht ik zelf een muziekinstrument kiezen. Ik koos de dwarsfluit. Tijdens mijn dwarsfluitlessen speelde ik ook graag piano die in mijn ouderlijk huis nog steeds naast het orgel staat. Lichte muziek sprak mij aan en ik werd verliefd op het geluid van de saxofoon. In de inmiddels geformeerde ‘Happy Hour Jazzband’ speelde een vriend, mijn broer en ik de sterren van de hemel. Op educatief niveau gaf ik pianolessen, voornamelijk aan kinderen. Met veel plezier speelde ik bijna tien jaar op de vleugel voor mensen met een verstandelijke beperking in de diensten van de Willem van den Bergh leefgemeenschap in Noordwijk. Drie jaar verzorgde ik de muzikale begeleiding van diensten in de jeugdgevangenis het Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim. Deze bijzondere omgeving met veroordeelde jonge delinquenten leerde mij dat muziek harmoniseert en samenbrengt. Als pianist, later als dirigent leidde ik een gospelkoor, waarvoor ik een jaaropleiding koordirectie, muziektheorie en zangtechniek volgde aan het toenmalige Hilversums Conservatorium. Op een mooie dag mocht ik een professionele zangeres begeleiden voor een groot publiek. Het raakte mij hoe mooi we samen totaal op elkaar afgestemd muziek voor het voetlicht brachten.
Tijdens mijn studie psychologie had ik een studentenbaantje als suppoost in de Leidse Stadsgehoorzaal. Mijn creativiteit met licht- en geluidstechniek heb ik daar met veel plezier ontwikkeld. Later, als eigenaar van een kopieer- en ontwerpbedrijf, leerde ik dat klantencontact mij enorm veel energie geeft. In de zeven jaren daarna ontwikkelde ik me tot adviseur marketingcommunicatie bij de Universiteit Utrecht met name in het breed communiceren met doelgroepen. Kortom, communicatie heeft mijn hart. Nu is de uitdaging gekomen om dit te combineren met ondernemerschap en mijn passie voor muziek. Een muzikale wijsgeer heeft eens geschreven: ‘Muziek raakt lagen in de mens die je met woorden niet kunt bereiken.’ Geraakt worden door muziek en mensen bij elkaar brengen, dat werkt helend. Hier wil ik me van ganser harte voor inzetten.