Kinderhospice van gespecialiseerd kinderverpleegkundige en muziektherapeut

Informatie

Medisch-technische en verpleegkundige handelingen

De verpleegkundige van kinderhospice ZonnaCare is bevoegd om o.a. de volgende (voorbehouden) handelingen uit te voeren:

 • verzorgen/inbrengen van een PEG katheter
 • inbrengen van een neus-maagsonde
 • bereiden van sondevoeding en het toedienen hiervan
 • vernevelen
 • toedienen van zuurstof
 • verzorgen en verwisselen van een tracheacanule
 • bronchiaal toilet
 • ondersteuning bij thuisbeademing
 • toedienen van medicatie; oraal, subcutaan, intramusculair, intraveneus, via de Porth-a-Cath of ander centraal veneus systeem
 • monitorbewaking
 • verzorgen/inbrengen van een perifeer infuus
 • verzorgen van een centraal veneuze lijn
 • stoma- en wondverzorging
 • blaaskatheteriseren
 • Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (C.A.P.D.)

Bij voorbehouden handelingen wordt gewerkt met een uitvoeringsverzoek geaccordeerd door de behandelend specialist.

Samenwerking

Om snel te kunnen schakelen tussen eigen huisarts en betrokken medisch specialisten van het kind maakt kinderhospice ZonnaCare ter ondersteuning gebruik van AVG-expertise van Abrona.

Vervoer

Kinderhospice ZonnaCare faciliteert vervoer. Naast de chauffeur is er een verpleegkundige aan boord, zorg wordt onderweg gecontinueerd en gewaarborgd. Het tijdstip van ophalen zal in overleg met u gebeuren. Een kwartier tevoren ontvangt u een SMS over het exacte tijdstip. Alle benodigdheden voor een zorgsessie worden ingeladen, schone kleding, luiers, medicijnen, sondevoeding en toebehoren, zuurstofcilinders, apparatuur en al wat nodig is voor de zorg aan uw kind. De ochtendzorg wordt door kinderhospice ZonnaCare geboden wat betekent dat u uw kind in pyjama kunt meegeven. Kinderhospice ZonnaCare streeft na om uw kind de volgende dag, nadat de avondzorg is gegeven weer thuis te brengen. Een kwartier tevoren ontvangt u een SMS over het exacte tijdstip. Er wordt tijdens het verblijf een dossier van uw kind bijgehouden waaronder een voeding- en medicatieschema volgens WGBO voorschrift. U heeft direct inzicht in hoe het verblijf is verlopen. De schema’s worden beschikbaar gesteld door kinderhospice ZonnaCare.

Om continuïteit te borgen en risico te beperken heeft kinderhospice ZonnaCare een samenwerkingsverband met taxibedrijf WIRITAX uit Bilthoven. Er rijdt een eigen kinderhospice bus en het taxibedrijf is er als back-up. WIRITAX zet zich in voor individueel gehandicapten vervoer en beschikt over diverse rolstoelbussen.

Vergoeding

De vergoeding is gebaseerd en afgestemd op het PGB-budget van onze doelgroep zorgintensieve kinderen. Vanaf 2012 levert kinderhospice ZonnaCare zorg op basis van Zorg in Natura (ZIN). Beide vergoedingen worden gefinancierd uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of uit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Faciliteiten

 • Het vertrek is voorzien van zorgbedden, tillift, sanitaire voorzieningen als douche(brancard), keuken en toilet.
 • We beschikken over licht- en geluidsapparatuur, muziekinstrumenten en diverse snoezelattributen.
 • Kinderhospice ZonnaCare heeft een aangepaste bus tot haar beschikking.

Enkele van de genoemde faciliteiten zijn met hulp van Stichting Leuk Ontspannen Logeren, Stichting Nationaal Fonds “het Gehandicapte Kind” (Stinafo), de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), het Elise Mathilde fonds en Radix Fundatie gerealiseerd. Diverse muziekinstrumenten zijn door Kick Music geleverd. De goede doelen stichting ZonnaCare (voorheen stichting SOUL) ondersteunt projecten die logeren voor zorgintensieve kinderen mogelijk maken en daarmee ook kinderhospice ZonnaCare. Social Network Foundation (SNF) en Stichting Pallieter steunen ons meer dan eens waar nodig. Een meer uitgebereid overzicht vindt u hier.

Wilt u kinderhospice ZonnaCare steunen? Kijk dan hier.

Logo SNF
Logo Pallieterhelpt
Stichting ZonnaCare square_kl
Logo_Kiwanis_oval_kl_rechts
Logo_fondsnuts-ohra_kl