Kinderhospice van gespecialiseerd kinderverpleegkundige en muziektherapeut

Home

Kinderhospice ZonnaCare biedt zorgintensieve kinderen een leuk en ontspannen verblijf en de ouders van die kinderen even ‘rust’. ZonnaCare is opgezet en vele jaren gerund door gespecialiseerd kinderverpleegkundige Annemieke Bernard en haar partner, muziektherapeut Matthijs van der Beek.

Matthijs is op 14 september 2021 overleden, wat een groot verlies.

Annemieke voelt een sterke drive om de zorg voor de kinderen -die ze tot voor kort samen mochten doen- in de geest van Matthijs voort te zetten. Haar deskundigheid op het gebied van haematologie, oncologie, palliatieve- en terminale zorg én de hulp van een betrokken en deskundig team om haar heen maken dit mogelijk. Een team musici heeft zich gevormd zodat de kinderen als voorheen, in aanvulling op de huiselijke sfeer, kunnen blijven genieten van de klanken die rondwaren.

Doelstelling

  • Zorgintensieve kinderen een leuk en ontspannen verblijf bezorgen.
  • Vrije tijd creëren voor ouders/verzorgers.

Doelgroep

Zorgintensieve kinderen

Jonge, beperkt mobiele kinderen bij wie in de thuissituatie ziekenhuisverplaatste zorg wordt geleverd en permanent toezicht noodzakelijk is. U kunt hierbij denken aan (een combinatie van):

  • Kinderen met een ernstig meervoudige beperking
  • Kinderen met een stofwisselingsziekte
  • Kinderen in de palliatieve/terminale fase
  • Kinderen met thuisbeademing

Ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers zijn -vaak zonder keus- in een complexe zorgsituatie gegroeid, geïsoleerd van de buitenwereld met een schuldgevoel van aandacht tekort naar gezinsleden, familie en kennissen. Kortom sociale contacten zijn vervaagd en deelname aan de maatschappij is beperkt.

Nieuws

Kinderverpleegkundigen zijn welkom!
Kinderhospice ZonnaCare is op zoek naar kinderverpleegkundigen, in het bijzonder voor de begeleiding van zorgintensieve kinderen tijdens vervoersmomenten. Flexibele tijden, zowel doordeweeks als in het weekend.

24 februari 2021 – Kinderhospice ZonnaCare is te zien op NPO2 bij het programma Typisch van BNNVARA. Zie hier een compilatie.

1 mei 2020 – Met trots viert kinderhospice ZonnaCare haar 10 jarig bestaan. 10 jaar waarin we met liefde voor de kinderen zorgen, met passie voor het vak en zoveel schik!
We kunnen dit alleen samen met ouders, ondersteund door degene die kinderhospice ZonnaCare een warm hart toedragen en ons een luisterend oor bieden.
10 jaar waarop we terugkijken met respect voor de kinderen en alle betrokkenen. Grote waardering voor ons team van kinderverpleegkundigen en vrijwillige zorgmedewerkers, bestuurders van onze stichting, familie en vrienden, donateurs en fondsen en ons Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en haar netwerk. Ketenzorgpartners bedankt voor jullie slinger felicitaties!
Eveneens met een diepe buiging voor hen die zich onvermoeibaar inzetten voor meer ruimte voor ons kinderhospice.
We bedanken iedereen die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen. Waardevol om terug te kijken op deze indrukwekkende tijd die we graag met elkaar voortzetten.

September 2019 maakt het kinderhospice een promo filmpje. Wat gebeurt er allemaal op een dag? Kijk hier.

Ondersteuning bieden aan gezinnen met een ernstig ziek kind en de betrokken hulpverleners, gericht op het gewone leven en terugbrengen van de rust en balans in het gezin. Kinderhospice ZonnaCare tekent 13 september 2017 een samenwerkingsconvenant met partners in de regio voor het opzetten van het Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht (NIK Utrecht).

Kinderhospice ZonnaCare ontvangt september 2016 een GOUDEN Smiley voor het leveren van excellent kindgerichte zorg. Een keurmerk van Stichting Kind en Ziekenhuis. Uitreiking vindt plaats op de National Congres day van de European Association for Children in Hospital (EACH).

April 2015 mag een gloednieuwe rolstoelbus met trots in ontvangst genomen worden. Een fantastisch resultaat door meerdere jaren het goede doel te mogen zijn van Kiwanis Club Bilthoven.

Vanaf juni 2015 is AVG (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten)-expertise met trots een toegevoegde waarde van kinderhospice ZonnaCare door succesvolle samenwerking met Abrona.

Oktober 2014 sluit kinderhospice ZonnaCare een Zorgverzekeringswet (Zvw) contract, kort daarna gevolgd door een Wet Langdurige Zorg (Wlz) contract waardoor Zorg in Natura (ZIN) cliëntjes zorg geruisloos gecontinueerd kan worden in 2015.

Burgemeester Koos Janssen bezoekt kinderhospice ZonnaCare op vrijdag 24 januari 2014, een opmaat naar een effectieve samenwerking met gemeente Zeist.

In januari 2014 sluit kinderhospice ZonnaCare zich aan bij het Landelijk platform en kenniscentrum voor kinderpalliatieve zorg.

Kinderhospice ZonnaCare in het nieuws van stichting Kinderpalliatief (PAL) nieuwsbrief oktober 2013, een interview.

December 2012, kinderhospice ZonnaCare is op zoek naar vrijwilligers. Het gaat om zorgtaken, waken, en om praktische zaken zoals huishoudelijke klussen en buddyzorg. Link naar artikel.

Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport heeft kinderhospice ZonnaCare medio juni 2012 erkend als leerbedrijf. Niveau 4 verpleegkundigen in opleiding kunnen een stage volgen. De stageplek heeft zich direct gevuld met een enthousiaste leerling.

De buitenspeeldag woensdag 6 juni 2012 georganiseerd door de Karel Doormanstraat in Rijnsburg is wederom een groot succes geworden, meer dan 500 kinderen waren van de partij. Ook dit jaar is de opbrengst van de dag voor ons kinderhospice ZonnaCare, geweldig, onze dank is groot! Zie hier wat mooie beelden van de dag.

PGGM helpt kinderhospice ZonnaCare. Als maatschappelijk betrokken organisatie heeft PGGM kinderhospice ZonnaCare ontmoet op de Beursvloer in Zeist. Negen man personeel heeft op 27 april 2012 de handen uit de mouwen gestoken en ons geholpen om o.a. het talud van sedum te voorzien. Een bijzondere ervaring ineens negen man over de vloer te hebben die ons graag willen helpen, om een indruk te krijgen klik hier.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft kinderhospice ZonnaCare per 1 april 2012 officieel opgenomen in de lijst van kinderhospices. Dit betekent dat we door het Centrum indicatie zorg (CIZ) geïndiceerde intensieve kindzorg mogen leveren. Bekostiging van intensieve kindzorg blijft in 2012 uit de AWBZ voortkomen in de vorm van: Zorg in Natura (ZIN), de tijdelijke Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ) of het nog lopende Persoonsgebonden budget (PGB).

Er zijn vanaf januari 2012 ervaringen met kinderhospice ZonnaCare te vinden op diverse externe sites zoals Respijtwijzer en Zorgkaart Nederland.

We kunnen per 1 januari 2012 zorg leveren bekostigd door Zorg In Natura (ZIN). Agis Zorgkantoren kreeg op 5 december 2011 toestemming van de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) een contract aan te gaan met kinderhospice ZonnaCare.

Kinderhospice ZonnaCare heeft op 15 juli 2011 haar AWBZ-erkenning gekregen. Ze is door het CIBG onderdeel van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), toegelaten als zorginstelling volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZa).

“We geloven in onze droom” artikel over ZonnaCare in het juni 2011 nummer van het magazine Wisselstof van de Vereniging Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS).

“Eén groot kinderfestijn in Karel Doormanstraat Rijnsburg”, buitenspeeldag sponsort met haar opbrengst ZonnaCare. Voorpagina krantenartikel “De Rijnsburger” van 9 juni 2011.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.

Volg ons op Facebook


Wilt u kinderhospice ZonnaCare steunen? Kijk dan hier.

Uitspraken van ouders